Popüler Cevap

İnsan Haklarının Korunmasında Karşılaşılan Sorunlar

İnsan Haklarının Korunmasında Karşılaşılan Sorunlar

İnsanın doğduğu andan itibaren sahip olduğu çok sayıda hak bulunmaktadır ve bu hakların korunması insanın özgür bir şekilde yaşam sürmesi adına aşırı derecede önemlidir. Değişen dünya düzeni nedeniyle insanların hakları ciddi derecede zarar gördüğünden dolayı kesinlikle insan haklarının korunmasında karşılaşılan sorunlar üzerine gidilmeli, tüm sorunlar ortadan kaldırılmalı ve bu sayede insanı insan yapan değerlerin gün yüzüne çıkması sağlanmalıdır.

İnsan hakları evrensel olarak kabul edilen haklar arasında yer almaktadır. Burada maksat din, dil, ırk, yaş, cinsiyet, inanç farkı gözetmeksizin bütün kişilerin denk olduğunun kabul edilmesidir. Yaşam hakları ve hürriyet herkesin yaradılıştan gelen esas hakları arasında yer alır. İnsanlar, öteki kişileri, şayet bir başkasının onurunu ezecek ya da hayat hakkını zedeleyecek eylemlerde bulunuyorsa müdahalede bulunma hakkına haizdir. Bütün insanoğlu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi antlaşmasındaki kaidelere uymalıdır. Bu kaidelere uyulduğu zaman kimsenin hakkı çiğnenmeyecek ve herkes tüm haklarını özgürce kullanabilecektir.

İnsanların sahip oldukları hakların korunmasını engelleyen en büyük şey şüphesiz insanların ciddi anlamda eğitimsiz olmasıdır. Ekonomik ve siyasi sebepler de hakların korunmasını engelleyen önemli faktörler arasında yer almaktadır. Eğitim eğer olmazsa demokrasi hayata geçirilemez ve demokrasinin olmaması demek ademoğlu haklarının yok olması anlamına gelmektedir. Evren üstünde AİHM’i tanımayan birçok devlet dahi bulunmaktadır. Bu da bazı ülkelerde gerçek anlamda insanın değersiz kabul edildiğini göstermektedir.

İlginizi Çekebilir  2017 Okullar Ne Zaman Kapanacak? Yaz Tatili Ne Zaman?

Maddeler halinde insan haklarının korunmasında rastlanan problemler

  • Ekonomik problemler şüphesiz birçok kapının kapanmasına ve insanların mücadele kapasitesinin düşmesine neden olmaktadır.
  • Siyasal alanda özellikle yöneticilerin diktatör davranması insanların haklarını elde etmek konusunda zorlanmasına hatta haklarını hiçbir şekilde kullanamamasına neden olmaktadır.
  • Kültürel değişimler insanların ve insan haklarının da değişmesine neden olur. Kültürel değişimler insanın özünü kaybetmesine neden olduğundan dolayı insan bir süre sonra haklarını da kaybetmektedir.
  • Eğitimsizlik insanların önündeki en büyük engeldir. Eğitimsiz insanlar baskı yöntemiyle sunulan her şeyi kabul ettiklerinden dolayı bir süre sonra yaşam haklarını da kaybeder.
  • Hoşgörüsüzlük şüphesiz insanı insanlıktan çıkaran en önemli şeydir. İnsanların haklarını korumak adına öncelikli olarak birbirlerine karşı hoşgörülü olması gerekmektedir.
  • Statü farkları özellikle günümüz Türkiye’sinde insanların haklarının korunması en fazla zorlaştıran şeydir. Zenginin fakiri ezmesi neredeyse normalmiş gibi karşılandığından dolayı eşitliğin sağlanması ve hakların korunması için öncelikle statü farkının ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Yorum Yap

Abone Ol!

En güncel bilgilerden haberdar olmak için abone olun.