Popüler Cevap

Gizlilik ve Güvenlik

İçerik Tablosu

Biz Kimiz

Popüler Cevap resmi bir internet sitesi değildir, toplum için faydalı bilgiler aktarma amacıyla yayın yapmaktadır. İçerikler özgün makalelerden oluşmaktadır.

İnternet sitemiz: https://www.populercevap.com

Hangi kişisel verileri topluyoruz ve neden?

Yorumlar

Ziyaretçilerimiz sitede yorumlar bıraktığında; yorumlar bölümünde gösterilen verileri ve ayrıca spam tespitine yardımcı olmak için ziyaretçinin IP adresini ve tarayıcı verisini toplamaktayız.

Ortam

Web sitesine resim yüklerseniz; gömülü konum verileri içeren resimleri yüklemekten kaçınmalısınız. (EXIF GPS) Aksi takdirde web sitesi ziyaretçileri, web sitesindeki resimlerden herhangi bir konum bilgisini indirip çıkarabilir.

İletişim Formları

Çerezler (Cookie)

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından tarayıcılar vasıtasıyla cihazınıza ya da ağ sunucusuna kayıt olan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Dolayısıyla ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.

Sitemize yorum bıraktığınızda isminizi, e-posta adresinizi ve web sitenizi çerezlerde kaydetmeyi seçebilirsiniz. Bunlar size kolaylık sağlamak içindir, böylece başka bir yorum bıraktığınızda bilgilerinizi tekrar doldurmanız gerekmeyecektir.

Çerezlerin süresi bir aydır.

Sitemiz üzerinde üyeliğiniz varsa ve sitemize giriş yaparsanız, tarayıcınızın çerezleri kabul edip etmediğini belirlemek için geçici bir çerez ayarlarız. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve tarayıcınızı kapattığınız anda atılır.

Sitemizde üyelik paneline giriş yaptığınızda, giriş bilgilerinizi ve ekran görüntüsü seçiminizi kaydetmek için birkaç çerez kurarız. Giriş çerezleri iki gün sürer ve ekran seçenekleri çerezleri bir yıl sürer. “Beni Hatırla” seçeneğini seçerseniz; girişiniz iki hafta boyunca devam eder.Hesabınızdan çıkış yaparsanız, giriş çerezleri kaldırılır.

Bir makaleyi düzenler veya yayınlarsanız, tarayıcınıza ek bir çerez kaydedilir. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve sadece düzenlediğiniz makalenin posta kimliğini gösterir. 1 gün sonra sona silinir.

Diğer İnternet Sitelerinden Gömülü İçerikler

Bu sitedeki makaleler gömülü içerik (ör. videolar, resimler, makaleler, vb.) içerebilir. Diğer internet sitelerinden gelen içerik, ziyaretçinin diğer web sitesini ziyaret etmiş gibi tam olarak aynı şekilde davranır.

Bu web siteleri sizin hakkınızda veri toplayabilir, çerez kullanabilir, ek üçüncü taraf takibi yapabilir ve bir hesabınız varsa ve bu web sitesinde oturum açtıysanız, gömülü içeriğiyle etkileşimi izleme dahil olmak üzere, bu yerleşik içerikle etkileşiminizi izleyebilir.

İstatistikler

Verilerinizi kimlerle paylaşıyoruz ve ne kadar süre koruyoruz?

Sitemize bir yorum bırakırsanız, yorum ve meta verileri süresiz olarak saklanır. Bu, herhangi bir takip yorumunu otomatik olarak bir denetim kuyruğunda tutmak yerine otomatik olarak tanıyabilir ve onaylayabilir.

İnternet sitemize kayıt olan  kullanıcılar için (varsa) kullanıcı profilinde belirttikleri kişisel bilgileri saklarız. Tüm kullanıcılar kişisel bilgilerini istedikleri zaman görebilir, düzenleyebilir veya silebilir (kullanıcı adlarını değiştiremedikçe). Web sitesi yöneticileri de bu bilgileri görebilir ve düzenleyebilir.

Verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklar

Bu sitede bir hesabınız varsa veya yorumlarınız varsa;

Bize verdiğiniz ya da paylaştığınız veriler dahil olmak üzere, hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin dışa aktarılmış bir dosyasını almayı isteyebilirsiniz. Ayrıca, hakkınızda tuttuğumuz tüm kişisel verileri de silmeyi isteyebilirsiniz. Bu, idari, yasal veya güvenlik amaçlarına uymak zorunda olduğumuz hiçbir veriyi içermez.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, Popüler Cevap’na başvurarak, kendileriyle ilgili,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
    haklarına sahiptir

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Popüler Cevap tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.Verilerinizi kiminle paylaşıyoruz?

Ziyaretçi yorumları otomatik spam algılama servisi aracılığıyla kontrol edilebilir. Site ziyaretçi istatistik verileri için Google Analytics ve Google Adsense ile paylaşılabilir.

İletişim

[email protected]

PRIVACY POLICY
This text has been prepared only for informational purposes about the privacy principles. Your personal information is stored within your consent when you register or make comments on populercevap.com. This information derived from the registration and comments will be used for the informational messages to be sent to you. Your information will not be revealed to 3rd Parties unless there is no legal obligation.

External links on populercevap.com are opened on a new page. populercevap.com does not bear any legal liability with such directed pages. The visitors should review the privacy and other policies on the directed pages. This website promised to comply with the press professional principles. You can contact us from contact page about your opinions, suggestions, and complaints.