Popüler Cevap

Doğal Kaynakların Bilinçsizce Tüketilmesinin İnsan Yaşamına Etkileri

Doğal Kaynakların Bilinçsizce Tüketilmesinin İnsan Yaşamına Etkileri

İnsan yaşamının kusursuz bir şekilde devam edebilmesi için doğal kaynaklara ihtiyacımız bulunmaktadır. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkileri hafife alınmayacak kadar fazladır. Hava, su, toprak, nebat örtüsü, hayvanlar ve madenler organik kaynaklarımızı meydana getirir. Bitmeyecekmiş gibi gözüken bu doğal kaynaklar kişilerin şuursuzca davranışları neticesi süratle az hale gelmektedir. Biz insanların görevi bu tarz şeyleri ortadan kaldırmak değil bu şeyleri korumak için mücadele etmektir. Nebatlar ve hayvanlar yaşamları için lüzumlu oksijeni havadan elde ederler. Havanın muhtelif tiplerde kirli hale getirilmesi, bu kirliliğin yağmur suları ile yerküreye inerek akarsu, yer altı suları ve toprağa karışması, orada yaşam süren yaşayan varlıkları negatif doğrultuda etkisinde bırakır. Onların cinslerinin azalmasına yahut ortadan kalkmasına yol açar. Zira tabiattaki yaşayan varlıkların zenginliği, sıhhatli bir çevrenin mevcut bulunmasına bağlıdır. Su, sıhhatli bir yaşamın devamı için yaşayan varlıkların ihtiyaç duyduğu en mühim organik kaynaklardandır. Dünyanın ortalama dörtte üçünü ve canlı bedeninin mühim bir miktarını su meydana getirir.

İnsanlar bir hayli alanda sudan faydalanmaktadır. Su içerisinde yaşayan bir hayli canlıya da yaşama ortamı olmaktadır. Su içerisinde yaşam süren balıkların beslenmemiz yönünden ehemmiyeti hafife alınmayacak kadar büyüktür. İnsanların senelerce deniz, göl ve akarsulara attığı atık nesneler ilgili yerlerde yaşam süren canlı çeşitlerinin az hale gelmesine, bazılarının da ortadan kalkmasına sebep olmuştur. Ek olarak bununla alakalı olarak bir hayli mühim turizm merkezi de niteliğini kaybetmiştir.

Mesela bugün devletimizde Haliç ve İzmit Körfezi’nin muhtelif şekillerde kirli hale getirilmesi, tabiat ve orada yaşamakta olan yaşayan varlıklar için mühim bir korku meydana getirmektedir. Sanayinin süratle genişlemesi de su kaynağının tüketimini tesir etmektedir. Yalnızca ülkelerin kalkınmasında ve iş olanaklarının meydana gelmesinde endüstri kuruluşlarına da ihtiyaç mevcuttur. Burada dikkatli olunması ihtiyaç duyulan mevzu suyun tutumlu bir halde ve kirletilmeden dikkatli bir şekilde tüketilmesidir. Benzer biçimde organik kaynaklarımızdan olan ormanların da sayılamayacak kadar faydaları yer almaktadır. Bu nedenden dolayı ormanların da koruma altına alınması gerekmektedir çünkü ormanlar dünyanın akciğeri olarak kabul edilmektedir.

İlginizi Çekebilir  Hangi Çiçek Ne Anlama Geliyor?

Nüfus artışına paralel olarak gitgide çoğalan bir halde tüketilen bu kaynaklar koruma altına alınmadığı müddetçe zaman içinde yok olma noktasına varır. Bu durum, tabiat için bir yıkım meydana getirir. Hayatın natürel deposu olan toprağa bırakılan sakıncalı katı ve akışkan atıklar, zaman içinde toprağın niteliğini yitirmesine yol açar. Verimliliğini kaybeden toprak üstünde yaşam sürenleri besleyemez vaziyete gelir. Nebat örtüsünden mahrum kalan toprak sularla taşınarak gölleri tamamen doldurur ve oradaki yaşayan varlıkların ortadan kalkmasına yol açar. Organik kaynaklarımızdan olan yer altı zenginlikleri de insanoğlu tarafınca bilgisizce kullanılması nedeniyle gün geçtikçe az hale gelmektedir.

Madenlerden endüstri alanında, enerji elde etmede ve diğer alanlarda faydalanmaktayız. Meydana getirilen incelemelere göre muazzam birer enerji deposu olan petrol, kömür ve doğal gaz, yeni yataklar keşfedilmezse çok fazla kullanılmaları sebebiyle çok kısa bir süre sonrasında tamamen bitecektir. Bu açıdan gerek enerji kaynaklarımızı gerekse öteki yer altı kaynaklarımızı bilgili bir şekilde kullanarak onlardan daha fazla uzun bir müddet faydalanmayı sağlamalıyız. Şu halde hayatımız için olmazsa olmaz birer kaynak olan natürel kaynaklarımızı bilinçli tüketmek en başta yer alan sorumluluklarımız içinde olmalıdır. Günlük hayatımızda, okulda ve hanede bilgili birer tüketici olursak doğal kaynaklar insanlara uzun yıllar boyunca hizmet vermeye devam edecektir.


Yorum Yap

Abone Ol!

En güncel bilgilerden haberdar olmak için abone olun.