Popüler Cevap

BDT Eğitimi

BDT Eğitimi

Gelişen teknoloji ile birlikte iş hayatımızı ve günlük yaşantımızı idare etmek için harcadığımız fiziksel güç azalmıştır. Fiziksel güçteki azalmanın paralelinde mental yorgunluk, stres ve psikolojik problemlerin görülmesi de ciddi bir artış göstermiştir. Bu durum, sonucunda sorunların çözümü için bilimsel yöntem ve teknik uygulayabilecek uzaman ihtiyacını doğmuştur. BDT eğitimi bu ihtiyacı karşılayacak uzmanların yetişmesini sağlayan bir sertifika programı olarak çağın ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

BDT Nedir?

Bilişsel yaklaşım ile davranışçı yaklaşımın bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş olan bir terapi yöntemidir.  BDT nedir sorusuna daha detaylı cevap verecek olursak; açılımı “Bilişsel Davranışçı Terapi” dir. İnsan davranışlarının kaynağının duygu ve düşünceler olduğunu kabul eden bu yaklaşım, istenmeyen davranışların ortadan kaldırılması ya da istendik şekilde değiştirilmesinin ilk koşulunun duygularda değişiklik meydana getirmek olduğunu savunur. Bilimselliği birçok çalışma ile kanıtlanmış olan BDT, bugün dünyada en çok kabul gören psikoterapi yöntemidir.

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Programının İçeriği

Programın içeriği, bireyde olumsuz duyguların yerini olumlu duygularla değiştirerek davranışlarda değişiklik meydana getirebilme yeterliliği kazandırmaya yöneliktir. Programa katılan kursiyerler öncelikli olarak kuramsal bilgi temellerini, ardından terapi uygulama tekniklerini öğrenirler. Bilişsel davranışçı terapi eğitimi alan bireyler;

 • Bilişsel, davranışçı ve bilişsel davranışçı yaklaşımın tarihsel gelişimi
 • Bilişsel, davranışçı ve bilişsel davranışçı kuram ilke ve teknikleri
 • Klinik görüşme tekniklerinin BDT’ye özel kullanımı
 • Görüşme yapılandırma ve yürütme
 • Terapi programı yapma ve uygulama
 • Terapide seans yapılandırma ve yürütme
 • Vaka yorumlama
 • Terapötik ilişki kurabilme
 • Panik bozukluk, agorafobi, sosyal kaygı bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk, yaygın kaygı bozukluğu, depresyon, yeme bozuklukları gibi psikolojik problemlere tanı koyup tedavi edebilme

konularında bilgi ve beceri birikimine sahip olurlar. Bilişsel davranışçı terapi eğitimi alanlar, klinik ortamlarda sık karşılaşılan sorunlar dışında danışana özgü problemleri de formüle ederek, bilimsel yöntem ve tekniklerle tedavi edebilme yeterliliği kazanır.

Kimler BDT Eğitimi Alabilir?

BDT eğitimi alabilmek için öncelikle belirli bir alt yapıya sahip olmanız, yani psikoloji alanında belli bir eğitimden geçmiş ve gerekli bilgi birikimini almış olmanız gerekmektedir. Kimler BDT eğitimi alabilir;

 1. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü öğrencileri ve mezunları
 2. Psikoloji bölümü öğrencileri ve mezunları
 3. Türkiye psikiyatri derneğinin ilgili şubelerine üye olan, belirli bir süreyi tamamlamış uzmanlık öğreticileri ve psikiyatri uzmanları
 4. Psikiyatrlar

BDT Eğitimi veren Kuruluşlar ve Eğitim Sonunda Alınacak Sertifikalar

Eğitim süreci sonunda geçerli bir sertifika alabilmeniz için üniversiteler, üniversitelere bağlı Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği (EABCT), Academy of Cognitive Terapy (ACT) gibi uluslararası derneklerin programına uygun içerikli özel kurumlardan BDT eğitimi almanız gerekir.

Eğitimi başarıyla tamamlayan kişilere “Bilişsel Davranışçı Terapiler (BDT) Eğitimi” ana sertifikası, sertifikanın yanında ise hem Türkçe hem de İngilizce olarak düzenlenmiş transkript verilir. Eğer genel eğitime ek olarak farklı psikolojik bozukluklar üzerine eğitim almak isterseniz, gerekli eğitimlerin tamamlanmasından sonra transkriptinize diğer uzmanlık alanlarınız da eklenecektir.

BDT Eğitimi ile ilgili tüm içeriğe https://datem.com.tr/ sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bilimselliğinin birçok çalışma ile kanıtlanmış olması ve diğer yöntemlere göre çok daha hızlı sonuç vermesi gibi olumlu özellikler, bilişsel davranışçı terapinin dünyada en çok tercih edilen terapi yöntemi olmasına sebep olmuştur. Bu yönteme olan talebin artması ise alanında uzmanlaşmış kişilere olan ihtiyacı, dolayısıyla BDT eğitimi ihtiyacını artırmıştır.


Yorum Yap

Abone Ol!

En güncel bilgilerden haberdar olmak için abone olun.